glc_logo.gif

Activitate notariala

Notarul public îndeplineşte următoarele acte notariale:

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
 • primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
 • orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Notarii publici dau consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele referitoare la conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi participă, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, notarul public are competenţă generală, cu excepţiile prevăzute în situaţiile următoare:

 • procedura succesorală notarială este de competenţa notarului public din biroul notarial situat în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu;
 • în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege competenţa oricăruia dintre birourile notariale din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă;
 • actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin şi cecurilor se fac de notarul public din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata;
 • eliberarea duplicatelor şi reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public în al cărui birou se află originalul acestora.